NL / ENG / ESP

Disclaimer

Wettelijke kennisgeving met betrekking tot het gebruik van deze website
Deze website is eigendom van Moneytronic Nederland BV. Door deze website te raadplegen/gebruiken gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet mee akkoord gaat mag u deze website niet raadplegen/gebruiken.

Copyright
© Copyright Moneytronic Nederland BV, the Netherlands. All Rights Reserved.

Intellectueel Eigendom
Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geupload, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, electronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd verspreid worden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moneytronic Nederland BV Met uitzondering van het feit dat u een kopie van de informatie op deze site op een computer mag downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright en overige rechten van Moneytronic Nederland BV.

Aansprakelijkheid
In geen geval is Moneytronic Nederland BV aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als Moneytronic Nederland BV wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Garantie
Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een ‘as is’ basis. Moneytronic Nederland BV geeft geen expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website.

Toepasbaar recht
De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.

  • De boxen voorkomen fraude, zijn efficient en bovenal veilig

    Amanda Bremmer, hoofdcassiere over Intelligente cashbox CCI

Kom eens op de koffie

We helpen u graag met uw uitdaging!

Contact

Meer weten?

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief