MyCheckr; Anonieme leeftijdschatting

MyCheckr voert anonieme leeftijdsschattingen uit om te helpen bij de verkoop van goederen met een leeftijdsbeperking.

Het is een eenvoudige en voordelige oplossing die de medewerker helpt weloverwogen beslissingen te nemen tijdens het leeftijdscontroleproces. De MyCheckr toont de medewerker duidelijk als een handmatige ID-controle wordt aanbevolen. Het scherm toont duidelijk of een leefdtijdscontrole is aanbevolen. Ook kan het scherm gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

Alles in één oplossing, geen internet nodig en geen terugkerende kosten. Er worden geen gegevens opgeslagen (GDPR-gecertificeerd door Age Check Certification Scheme (ACCS).

MyCheckr verkleint de kans op discussie en versnelt het afrekenproces aanzienlijk. Een innovatieve oplossing die de winkelbeleving ten goede komt. MyCheckr is volledig anoniem.

MyCheckr is verkrijgbaar als variant met en zonder scherm. De versie met scherm kan op verschillende manieren worden gebruikt. Zo kan het scherm dienen als visuele controle van de persoon voor de camera. Ook kan er op het scherm een reclame boodschap worden getoond, indien gewenst zelfs afgestemd op de doelgroep. 

Gebruik IMSLocal voor instellingen en anonieme data

MyCheckr biedt standaard enkele eenvoudige instellingen waaronder een spoof filter, afstand tot persoon en facetracking.

Er vindt een registratie plaats van scans waarin enkel datum/tijd, geslacht en (geschatte) leeftijd wordt geresisteerd. Deze gegevens kunnen mogelijk voor promotionele doeleinden worden gebruikt.

Wet en regelgeving rondom leeftijdcontrole en gebruik van hulpmiddelen;

NVWA

“In de Tabaks- en rookwarenwet is in Artikel 8 opgenomen dat de minimale leeftijd 18 jaar moet zijn en ook hoe deze vastgesteld moet worden. De NVWA controleert ook of dit soort vaststellingen op de juiste manier gebeuren. Indien niet onmiskenbaar duidelijk is dat iemand de leeftijd van 18 jaar al heeft bereikt is de verkoper verplicht de leeftijd te controleren middels een identiteitsbewijs. 

Bij het bepalen of een persoon niet onmiskenbaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt kan een verkoper gebruik maken van een hulpmiddel. Het gebruik maken van een hulpmiddel mag een vaststelling van de leeftijd d.m.v. een identiteitsbewijs echter niet vervangen”

Ministerie Volksgezondheid, welzijn en sport

Volgens artikel 20 van de Alcoholwet en artikel 8 van de Tabaks- en rookwarenwet is het verplicht om als verstrekker van alcoholhoudende drank en/of tabak vast te stellen dat de koper van alcoholhoudende drank de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. De vaststelling geschiedt aan de hand van een identiteitsbewijs (zie artikel 1 van de Wet op identificatieplicht). Deze verplichting komt te vervallen indien de koper een persoon betreft die onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt (artikel 20, tweede lid, onder b, van de Alcoholwet en artikel 8, tweede lid, van de Tabaks- en rookwarenwet).

Het inzetten van een product dat op basis van software een inschatting kan maken van de leeftijd van een persoon, zoals MyCheckr, kan als hulpmiddel om te bepalen of iemand onmiskenbaar ouder is dan 18, mits dit vrijwillig door verstrekkers ingezet wordt en het systeem conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming geen inbreuk op de privacyrechten van burgers maakt. De Alcoholwet en de Tabaks- en rookwarenwet verplichten een dergelijk systeem niet en dit systeem kan tevens de controle van een identiteitsbewijs (zoals verplicht volgens artikel 20, tweede lid, onder a, van de Alcoholwet en artikel 8, eerste lid, van de Tabaks- en rookwarenwet) niet vervangen. Verstrekkers mogen dit systeem vrijwillig gebruiken om vast te stellen dat een persoon onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt en kan daarmee als hulpmiddel dienen bij de (zelfscan)kassa. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de verstrekker om de leeftijd te controleren. Het systeem kan helpen maar neemt de verantwoordelijkheid niet over. Bedrijven mogen dus gebruik maken van dit product, mits het product conform de AVG wordt gebruikt en niet ter vervanging van de ID-controle.